Quân tử chi giao – Kịch truyền thanh

Tiết tử và dự cáo

Nguyên tác: Lam Lâm

Edit: nntcm

Timing, typesett, encode, upload: Nguyệt Cầm Thêm

Advertisements