Tử Vu Tạc Thiên – Đệ tam thập bát chương

5 phản hồi


Đệ tam thập bát chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thêm

Advertisements

Tử Vu Tạc Thiên – Đệ tam thập thất chương

6 phản hồi


Đệ tam thập thất chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thêm

Tử Vu Tạc Thiên – Đệ tam thập lục chương

%(count) bình luận


Đệ tam thập lục chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thêm

Tử Vu Tạc Thiên – Đệ tam thập ngũ chương

2 phản hồi


Đệ tam thập ngũ chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ly Ngu mặc dù là quốc chủ của quốc gia lớn mạnh nhất trên thế gian này, nhưng cung điện của nàng lại rất giản dị, trong giản dị lại sinh ra mấy phần phồn hoa. Thêm

Tử Vu Tạc Thiên – Đệ tam thập tứ chương

4 phản hồi


Đệ tam thập tứ chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thêm

Tử Vu Tạc Thiên – Đệ tam thập tam chương

3 phản hồi


Đệ tam thập tam chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân Thêm

Tử Vu Tạc Thiên – Đệ tam thập nhị chương

Bạn nghĩ gì về bài viết này?


Đệ tam thập nhị chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 

Khi đã ngồi lên kiệu, Hoa Khuynh vẫn còn đứng bên cạnh, ta không biết hiện tại nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Ta ló đầu ra, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ta phải đi rồi, tới một nơi mà nàng không thể tới.

Thêm

Older Entries