Vọng Tinh Thần – Chương 15 – Quyển hạ

17 phản hồi


Vọng Tinh Thần – Chương 15 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Vương trướng cách đại trướng này cũng không xa lắm, đi mấy bước là về tới nơi. Thêm

Advertisements

Vọng Tinh Thần – Chương 14 – Quyển hạ

26 phản hồi


Vọng Tinh Thần – Chương 14 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thác Bạt Chân nào có phải bị nhiễm phong hàn? Mà là động thai khí. Thêm

Vọng Tinh Thần – Chương 13 – Quyển hạ

14 phản hồi


Vọng Tinh Thần – Chương 13 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ba ngày trước lễ Mộc là những hoạt động lễ bái long trọng. Thêm

Vọng Tinh Thần – Chương 12 – Quyển hạ

2 phản hồi


Vọng Tinh Thần – Chương 12 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Yến hội buổi tối vô cùng long trọng. Thêm

Vọng Tinh Thần – Chương 11 – Quyển hạ

10 phản hồi


Vọng Tinh Thần – Chương 11 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thác Bạt Tu – Tả Hiền vương Tây Quyết, tính cách bình thường, không có tài trí gì, cũng không có dã tâm gì. Thêm

Vọng Tinh Thần – Chương 10 – Quyển hạ

26 phản hồi


Vọng Tinh Thần – Chương 10 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thân thế của Hải Liên Na bị truyền ra, trên đường đưa tới Linh Ẩn cốc lại bị bắt cóc, Ngôn Tử Tinh ở Yến Châu tạm thời vẫn chưa hay biết gì, hắn tới Hổ Dương thành là bởi nửa tháng trước vừa nhận được một tin tức, Thác Bạt Ngọc đã chết. Thêm

Vọng Tinh Thần – Chương 9 – Quyển hạ

7 phản hồi


Vọng Tinh Thần – Chương 9 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Hậu sơn u tĩnh, chỉ có tốp năm tốp ba du khách. Thêm

Older Entries